Math Niël
Songwriter - Pianist

Matty Niël

Het is al weer honderd jaren geleden dat Matty Niël werd geboren; een bekwaam musicus en een opmerkelijk componist. Geboren in Maastricht kreeg hij de doopnamen Jozef Mathieu. Het kwam in die tijd wel meer voor dat de kinderen een andere roepnaam kregen dan hun eerste doopnaam. Hij kreeg dezelfde naam als die van zijn achterneef, de negen jaren oudere musicus en componist Math Niël. Toen de musici van zich deden spreken, dook meermaals een naamsverwisseling op. Die gaat door tot op de dag van vandaag …

In mijn boek High in the Sky, over het leven van muzikale talenten in de familie Niël is ook een hoofdstuk gewijd aan Matty.                                Bij gelegenheid van het gedenkjaar van Matty willen we u deze tekst gaarne aanbieden, via onderstaande pdf-file.
Zijn muziek (Metamorphose) kunt u beluisteren in de rubriek “portfolio”.